Podpisanie umowy na termomodernizację ZSO w Wydminach

W dniu 26 kwietnia 2018 r. podpisana została umowa na wykonanie I części robót budowlanych w ramach zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach”, dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wnioskodawcą o przyznanie środków finansowych jest Gmina Wydminy, realizatorem projektu Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. Umowę na wykonanie robót podpisała Dyrektor ZSO w Wydminach, Pani Eliza Szwed.

Wykonawcą robót I części jest firma Zakład Budowlany Stanisław Ryszkiewicz z Olecka. W ramach umowy Wykonawca ma wykonać ocieplenie ścian budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie stropu i stropodachu poddasza. Wartość umowy to 1 633 083,85 PLN z czego dofinansowanie wynosi 85 %. Planowany termin realizacji zadania to 31 sierpień 2018 r.

Jednocześnie podpisana została umowa o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Funkcję tą pełnić będzie Pan Janusz Ejsmont.

W ramach całości zadania wykonana zostanie również kompleksowa modernizacja kotłowni. Planowany termin podpisania umowy na wykonanie prac to I połowa maja 2018 r.

logo dofinansowanie RPO

{gallery}2018/ZSO_Wydminy/02{/gallery}

Przewiń do góry