„Podwodny świat”

Otwarty indywidualny konkurs plastyczny dla najmłodszych
Regulamin
1. Organizatorem konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej (MCEE) działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Adres biura Fundacji: ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko, tel. 428 04 90, fax. (87) 428 04 91, fundacja@jeziora.com.pl, www.jeziora.com.pl.
2. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat) z terenu działania MCEE z Regionu Wielkich Jezior Mazurskich (powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, gm. Stare Juchy oraz gm. Świętajno i gm. Rozogi w p. szczycieńskim).
3. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna najmłodszych mieszkańców Mazur. Bardzo ważne jest jak najwcześniejsze przekazywanie wiedzy o unikalnej mazurskiej przyrodzie. Wiedza ta – z czasem poszerzana – będzie procentować w przyszłości znajomością i dbałością o najbliższe otoczenie, w szczególności mazurskie jeziora. Organizator konkursu liczy na wcześniejsze zapoznanie dzieci z fauną i florą mazurskich jezior, tak by wyposażone w wiedzę przez nauczycieli lub rodziców mogły przystąpić do wykonania prac.
4. Konkurs polega na wykonaniu i przedstawieniu do oceny rysunku (obrazka), którego tematem jest wyobrażenie o podwodnym świecie mazurskich jezior. Technika wykonania pracy jest dowolna, ale wykluczone są formy przestrzenne, a wielkość pracy musi być zbliżona do formatu A3.
5. Każdej pracy należy nadać tytuł oraz zamieścić na jej odwrocie imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę przedszkola. Do pracy konkursowej trzeba koniecznie dołączyć wypełnione zgłoszenie zawierające zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych.
6. Termin składania prac mija 7 kwietnia 2017 r (piątek). Prace należy składać w biurze Fundacji osobiście lub można przesyłać pocztą na adres:
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko.
Przy nadsyłaniu prac pocztą prosimy o odpowiednie ich zabezpieczenie, tak aby nie doszło do uszkodzeń podczas transportu.
7. Prace oceni powołana przez organizatora niezależna Komisja Konkursowa. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu: www.jeziora.com.pl.
8. Dzieci najwyżej ocenionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
9. O miejscu i terminie wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie. Nagrodzone prace zostaną publicznie wyeksponowane w formie wystawy pokonkursowej.
10. Autorzy rysunków będą mieli możliwość odebrania swoich prac w terminie ustalonym po rozstrzygnięciu konkursu. Nie przewiduje się zwrotu prac za pośrednictwem poczty.
Konkurs dofinansowano dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Przewiń do góry
Skip to content