Przebudowa drogi gminnej nr 136045N Cybulki – Wężówka

W dniu 12 marca 2024 roku miało miejsce ważne wydarzenie dla mieszkańców Gminy Wydminy – podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej nr 136045N, łączącej miejscowości Cybulki i Wężówka.

Umowę podpisali przedstawiciele Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o., którymi byli Pan Marek Sobota, Wiceprezes Zarządu, oraz Pan Paweł Lutow, Prokurent. W imieniu Gminy Wydminy, umowę podpisał Wójt Gminy Wydminy, Pan Andrzej Cieśluk, przy kontrasygnacie Skarbnik Elżbiety Sosnowskiej. To kamień milowy dla naszej społeczności, ponieważ ta inwestycja przyniesie liczne korzyści dla mieszkańców i użytkowników tej trasy.

Całkowity koszt zadania został ustalony na 2 711 654,58 zł. Co więcej, cieszymy się z faktu, że otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 1,7 mln zł. To zdecydowane wsparcie, które pomoże w realizacji tego ambitnego projektu. Dzięki temu Gmina Wydminy poniesie znacznie mniejszy ciężar finansowy, a mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Przebudowa obejmie odcinek drogi o długości 2 km 613 m, na którym zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa. Nowa droga będzie nie tylko estetyczna, ale także zapewni wygodę i bezpieczeństwo podróżującym.

Jednym z kluczowych punktów umowy jest termin wykonania zadania, który został ustalony na 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Jest to zobowiązanie, które potwierdza zaangażowanie wykonawcy w sprawną realizację projektu.

Warto podkreślić, że ta inwestycja została sfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Wydminy otrzymała dofinansowanie w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. To dowód na to, że nasze starania o rozwój infrastruktury nie pozostają bez odpowiedzi, a nasza społeczność ma wsparcie na drodze do modernizacji.

Przebudowa drogi gminnej nr 136045N to kolejny krok w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Wydminy. Będziemy śledzić postępy prac z niecierpliwością, czekając na ukończenie tego ważnego projektu dla naszej społeczności.

Przewiń do góry