Uzupełniający nabór wniosków dla osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego budowanego przy ul. Dworcowej w Wydminach

Wójt Gminy Wydminy

ogłasza

uzupełniający nabór wniosków dla osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego (jedno-, dwu- lub trzypokojowego) budowanego przy ul. Dworcowej w Wydminach przez SIM KZN-Północ Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie

 

 

W związku z planowanym w tym roku rozpoczęciem robót budowlanych bloku przy ulicy Dworcowej w Wydminach, zapraszamy do składania wniosków o zawarcie umowy najmu na wybrany lokal mieszkalny.

SIM w grudniu 2023 roku ogłosił postępowanie przetargowe, wpłynęło 6 ofert, jednakże z uwagi na niespełnienie warunków przez wyłonionego wykonawcę, postępowanie zostało unieważnione. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony niebawem.

 

Wnioski są dostępne w kancelarii Urzędu Gminy oraz na stronie https://wydminy.pl/ w zakładce Dla mieszkańca, Nieruchomości i na stronie https://bip.wydminy.pl/ w zakładce Gospodarka nieruchomościami.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Wydminy w terminie do 12.04.2024 r. w dni robocze: poniedziałek w godz. 08:00–16:00, wtorek – piątek 07:00–15:00, bądź korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Wydminy, Plac Rynek 1/1, 11-510 Wydminy.

 

Dodatkowe materiały informacyjne o lokalach mieszkalnych znajdują się na stronie internetowej: https://wydminy.pl/category/nieruchomosci/sim-kzm-polnoc/

 

 

Zapraszamy do składania wniosków

Ogłoszenie Wójta o naborze

1. Wniosek o zawarcie umowy najmu- zał. do ogłoszenia

zał.1. do wniosku- Deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe

zał.2. do wniosku- Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego

zał.3. do wniosku- Kryteria oceny punktowej

zał.4. do wniosku- Zobowiązanie

Przewiń do góry