Przebudowa drogi gminnej – podpisanie umowy

W dniu 10 lipca br. w Urzędzie Gminy Wydminy zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę drogi gminnej nr 136019N na odcinku od ulicy Kajki w Wydminach do miejscowości Mazuchówka – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wartość zadania to 2.550.000,00 zł z czego kwota dofinansowania to 2.303.000,00 zł

Krótki opis zadania:

  • przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni ze żwirowej na asfaltową wraz z wymianą konstrukcji jezdni,
  • wykonanie chodników, poboczy z kruszywa łamanego oraz z brukowca,
  • budowa zjazdów, dojścia do przepompowni, montaż barier, wykonanie przejścia dla pieszych (dz. nr. 623 obręb Wydminy, dz. nr. 494/10, 497, 494/8, 382, 385, 386, 387, 307/2, 251 obręb Mazuchówka,
  • poprawa jakości życia mieszkańców gminy, w której funkcjonowało PGR poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej,
  • poprawa dostępności komunikacyjnej.

Termin zakończenia: sierpień 2024 r.

Przewiń do góry