Zagospodarowanie centrum Wydmin – podpisanie umowy

W dniu 7 lipca br. Wójt Gminy Wydminy zawarł umowę z wykonawcą na zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość zadania to 9.199.000,00 zł z czego kwota dofinansowania to 8.019.000,00 zł

Krótki opis zadania:

  • opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zadania polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni centrum Wydmin,
  • budowa mini amfiteatru, muzeum kultury i historii Wydmin oraz Prus Wschodnich z punktem do sprzedaży lokalnych produktów,
  • utworzenie miejsc „wytchnienia” (zieleń, tężnia, woda itp.),
  • montaż elementów tj. fontanny, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, przyłącza energetyczne, wod.-kan.,
  • utwardzenie ścieżek i dróg dojazdowych do zapleczy budynków nr dz. 735, 721, 715/2, 717/3, 719/1 obręb Wydminy

Realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.

Termin zakończenia: kwiecień 2025 r.

Przewiń do góry
Skip to content