Szczegóły Rekrutacji Programu ,,Ja w Internecie”.

Wójt Gminy Wydminy zaprasza mieszkańców na bezpłatne szkolenia cyfrowe w ramach projektu „Ja w Internecie ”

programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji

Cyfrowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Gmina Wydminy otrzymała grant w wysokości 89 600 złotych na sfinansowanie szkoleń oraz zakup sprzętu komputerowego.

Szkolenia będą prowadzone dla osób powyżej 25 roku życia (w tym również osób niepełnosprawnych).

Uczestnik szkoleń może wybrać interesujący go obszar tematyczny spośród siedmiu szkoleń tematycznych:

 

  1. Działam w sieciach społecznościowych: 16.02-17.02.2019 r. godz. 7:30-13.30;

Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

  1. Biznes w Sieci: 16.02-17.02.2019 r. godz. 14:00-20.00

Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

  1. Rolnik w sieci: 23.02-24.02.2019 r. godz. 7:30-13.30
  2. Moje finanse i transakcje w sieci: 23.02-24.02.2019 r. godz. 14:00-20.00
  3. Rodzic w Internecie: 18.02-20.02.2019r. godz. 16:00-20:00
  4. Kultura w sieci: 25.02-27.02.2019r. godz. 14:00-20.00
  5. Tworzę własną stronę internetową (blog): 02.03-03.03.2019 r

Miejsca i terminy szkoleń na bieżąco będą aktualizowane na stronie internetowej www.wydminy.pl w zakładce „ aktualności ”.

Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i dostarczenie (osobiście, przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną):

 

Zgłoszenia będą przyjmowane:

  • osobiście:

W Punkcie kontaktowym w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy, 11-510 Wydminy, pl. Rynek 1/1 w sekretariacie lub pok. nr 3 lub

w Biurze Projektu Partnera: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko,

  • pocztą tradycyjną na adres: Urzędu Gminy Wydminy, 11-510 Wydminy, pl. Rynek 1/1, z dopiskiem: „Ja w Internecie”
  • oraz elektronicznie na adres: jawinternecie@jeziora.com.pl

O udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń. Więcej informacji pod numerem telefonu:

Paweł Grądzki tel. 660 499 264,

Urząd Gminy Wydminy 87 421 00 83

Przewiń do góry