Targowisko „Mój Rynek”

 

 

 

 

 

 

Gmina Wydminy zrealizowała inwestycję pn. „Budowa targowiska gminnego w Wydminach” w ramach realizacji operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 2022 roku.

Cel realizacji operacji: Poprawa konkurencyjności producentów rolnych dzięki lepszemu ich zintegrowaniu z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez budowę jednego targowiska gminnego przy ul. Giżyckiej w Wydminach.

Efekt operacji: Targowisko gminne w Wydminach

Wartość dofinansowania: 1 000 000,00 zł

 

Otwarcie targowiska gminnego:
Nasz Nowy Rynek – Wydminy

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy wydmińskiego targowiska:
https://wydminy.pl/stara/2-pozostale/1969-targowisko-wydminskie-w-nowej-lokalizacji

Przewiń do góry