W Y K A Z nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do dzierżawy na kolejny okres w miejscowości Grądzkie, obręb Grądzkie

Zarz_6_Zal_Nr_3_grunt_rolny
Przewiń do góry