W Y K A Z nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do dzierżawy na kolejny okres w miejscowości Siedliska, obręb Siedliska

Zarz_6_Zal_Nr_2_grunt_rolny_
Przewiń do góry