Zgłoszenia kandydatów do nagrody „Wydmińskiej Czapli 2023”

Corocznie wiele osób fizycznych, osób prawnych oraz innych podmiotów, przyczynia się do rozwoju, promocji, budowy pozytywnego wizerunku Gminy Wydminy. Wiele działań oraz cennych inicjatyw odchodzi w zapomnienie. Warto zachować dla historii naszej społeczności szczególne osoby i podmioty. Nagroda będzie formą podziękowania i docenienia wartościowej, szlachetnej działalności na rzecz wydmińskiej społeczności. Proszę o pomoc we wskazaniu takich osób poprzez złożenie wniosku.

      Uchwała Rady Gminy Wydminy ustanowiła następujące kategorie:
a) Mecenas Sportu;
b) Sportowiec Roku;
c) Nagroda Artystyczna;
d) Mecenas Kultury;
e) Ambasador Wydmin;
f) Przedsiębiorca Roku;
g) Postawa Godna Naśladowania;
h) Nagroda Specjalna.
Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom, działającym na rzecz Gminy Wydminy na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

     Nagroda przyznawana jest na wniosek: Przewodniczącego Rady Gminy Wydminy lub grupy 3 radnych; Wójta Gminy Wydminy; innych organów administracji rządowej i samorządowej; organizacji pozarządowych, społecznych, gospodarczych, zawodowych, związkowych; mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich; grupy 15 pełnoletnich osób fizycznych, stale zamieszkałych na terenie Gminy Wydminy.

     Następnie Kapituła dokona wyboru nagrodzonych spośród osób wskazanych we wnioskach.

Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w sekretariacie UG Wydminy, 11-510, Plac Rynek 1/1; do 31 marca 2024 r.

Uchwała w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody „Wydmińska Czapla” za wybitny wkład w rozwój i promocję Gminy Wydminy

Wniosek do nagrody Wydmińskiej Czapli

Przewiń do góry
Skip to content