INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

staz
Kategoria:

Ostatnie dni, to prawdziwy piłkarski maraton w wykonaniu młodych sportowców z Gminy Wydminy. Występ w rozgrywkach mistrzowskich, na stadionie Jagiellonii w Białymstoku i udział w rozgrywkach Mini Mundial 

w Dobrym Mieście to główne akcenty tego okresu startowego. Intensywny początek miesiąca, rozpoczęliśmy jednak od świetnego turnieju
w Mikołajkach oraz udziału w rozgrywkach Moje Małe Mistrzostwa 2018

Czytaj więcej: Bardzo dobre zakończenie sezonu przez wychowanków LUKS Sport z Kulturą ZSO Wydminy.
Super User
Kategoria:

1. Do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” przyjmowani są uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjalnej, którzy mieszkają na terenie Gminy Wydminy.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” jest złożenie w wyznaczonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku zapisu dziecka do placówki.

3. Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 10lipca 2018 roku.

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Ogniska mogą składać rodzice (opiekunowie prawni), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez Ognisko.

5. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej, sprawiające problemy dydaktyczno – wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina”podejmuje Komisja.

7. Lista uczniów przyjętych do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina”będzie dostępna od września u wychowawcy świetlicy a także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach; pl. Rynek ¼.

Karta zgłoszenia do Ogniska Wychowawczego>>>

staz
Kategoria:

Memoriał Grzegorza Kokochy (28.04.2018).

W turnieju tenisa stołowego rozegranym w Węgorzewie wzięło udział trzech reprezentantów naszej Gminy. Byli to: Lubomir Skowron, Sabat Szymon oraz Hubert Herbszt. Chłopcy choć nie zajęli czołowych miejsc, to nie można im było odmówić ducha sportowej walki. Fotki z dekoracji zamieszczamy poniżej.