INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Łukasz
Kategoria:

16 maja 2022 r. podpisano umowę wykonania „Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ulicy Giżyckiej w Wydminach” pomiędzy Gminą Wydminy reprezentowaną przez Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla przy kontrasygnacie Skarbnika Elżbiety Sosnowskiej, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Zdzisława Galińskiego.

Czytaj więcej: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ulicy Giżyckiej