INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Anna
Kategoria:

„Rolniczki motorem innowacji gospodarstw rolnych w Polsce” – zapraszamy do udziału w III edycji konkursu

Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Z najnowszych statystyk wynika, że stanowią one 42% rolniczej siły roboczej w UE. 30% tych kobiet zarządza gospodarstwami. Wkład pracy małżonek rolników i członków rodzin pozostaje często niezauważony.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych ma przyjemność otworzyć III edycję konkursu „Rolniczki motorem innowacji gospodarstw rolnych w Polsce”. Konkurs ten powstał, by uwidocznić rolę kobiet zaangażowanych w rolnictwo na obszarach wiejskich, a także docenić wiele innowacyjnych metod stosowanych przez nie w rolnictwie i pozwalających na zróżnicowanie w całej UE.

Czytaj więcej: KONKURS DLA ROLNICZEK
Anna
Kategoria:

7 lipca 2021 r. w Centrum Altywności Lokalnej działającym przy Urzędzie Gminy Wydminy odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rodziny Wiejskiej Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu, poza członkami Komisji, wzięły udział członkinie rad powiatowych W-MIR, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Romuald Tański oraz zaproszeni goście: sekretarz gminy Wydminy Alina Romanowicz, skarbnik gminy Wydminy Elżbieta Sosnowska, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Giżycku - Anna Kutnik, pracownica PT KRUS w Giżycku Anna Binik, a także  dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach Dorota Fiedorczyk.

Główne tematy podjęte podczas posiedzenia to funkcjonowanie oświaty na obszarach wiejskich, zasiłki otrzymywane z KRUS, a także rehabilitacja po przebytym COVID-19. Ponadto, Komisja ustaliła plan pracy, zgodnie z którym w 2021 r. planuje, poza ww. sprawami, zająć się również problemem braku dostępu do Internetu na obszarach wiejskich oraz sprawami związanymi z podstawową opieką medyczną.