INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Admin
Kategoria:

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami informuje o przystąpieniu do realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla  gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami. Uprzejmie proszę o zamieszczenie informacji na stronach internetowych Gminy oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Link do szczegółów programu: http://mzmgo.mazury.pl/o-zwiazku/aktualnosci/462-usun-azbest-2019-2020