INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

staz
Kategoria:

W dniach 0d 28.06 do 01.07 2018 r. gościliśmy w Gminie Wydminy Przedstawicieli Gminy Arendsee z Niemiec: Burmistrza Miasta Arendsee Pana Norman Klebe, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pan Dieter Bolle, Wiceprzewodniczącego Grupy DIE LINKE i Przewodniczącego komisji ds. Społecznych, Thomas Schlicke, Przewodniczącego grupy Wspólnej Grupy, Uwe Walter, Burmistrza Fleetmark, Panią Angelika Muhabek, Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Energii Saksonii-Anhalt, Sprawy UE i współpracy międzynarodowej, Pana Mathias Willenbockel.

Czytaj więcej: Delegacja Niemiecka w Gminie Wydminy
staz
Kategoria:

W poniedziałek 25.06 br. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, Wójt Gminy Wydminy Radosław Król wraz z Marszałkami Markiem Brzezinem, Sylwią Jaskulską podpisali następujące umowy. Pierwsza umowa dotyczyła dofinansowania projektu ,,Centrum Aktywności Lokalnej w Wydminach’’, całkowita wartość projektu Projektu wynosi 717 116,08 zł z czego dofinansowanie wynosi 578 806,23 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnośći na lata 2014-2020. 

Czytaj więcej: Podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim.