INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Admin
Kategoria:

Msza święta w intencji strażaków i ich rodzin odprawiona w kościele pod wezwaniem Kazimierza Królewicza rozpoczęła w piątek, 25 maja Obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Giżycku. Następnym punktem uroczystości był przemarsz pododdziałów na Plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Głównym punktem imprezy był uroczysty Apel podczas którego przywitano Gości oraz wręczono Funkcjonariuszom oraz Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych awanse na wyższe stopnie służbowe, wyróżnienia i odznaczenia

Czytaj więcej: Powiatowy Dzień strażaka strażaka w Giżycku - fotorelacja
Admin
Kategoria:
K.K.271.22.20 18.BW
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej zagospodarowania
terenu centrum miejscowości Wydminy pn:
 
"Zaprojektuj sobie Wydminy"
 
Wójt Gminy Wydminy zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji projektowej, dotyczącej zagospodarowania centrum Wydmin.
Konkurs ma na celu dokonanie wyboru najlepszego pomysłu na zagospodarowanie terenu placu, na którym obecnie funkcjonuje targowisko
wraz z terenem do niego przyległym. Założeniem konkursu jest wybór najlepszego pomysłu na wykorzystanie tej przestrzeni z udziałem lokalnej
społeczności.
Wytyczne do udziału w konkursie zawiera regulamin konkursu, który Zarządzeniem Wójta Gminy Wydminy został wprowadzony w dniu
25 maja 2018 r. i ogłoszony na stronie internetowej www.bipwydminy.pl oraz www.wydminy.pl .
Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O KONKURSIE na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej zagospodarowania...