INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Admin
Kategoria:

Dnia 8 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Wydminy podpisano umowę na modernizację kotłowni szkolnej ZSO w Wydminach.Jest to część II zadania pod nazwą: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach”, dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W obecności Pana Radosława Króla - Wójta Gminy Wydminy niniejszą umowę podpisali Pani Eliza Szwed - Dyrektor ZSO w Wydminach oraz wykonawca robót Pan Andrzej Rakus - Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych.

Czytaj więcej: Podpisanie umowy na modernizację szkolnej kotłowni
Admin
Kategoria:

W dniu 2 maja o godz.10:00 pani Ewa Kulpińska-Mejor Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z panią Aliną Romanowicz Sekretarz Gminy Wydminy, otworzyły w sali dolnej GOK wystawę poświęconą Konstytucji 3 Maja oraz 100-lecia Niepodległości Polski. Wśród szeregu ciekawych publikacji i broszur informacyjnych, na największą uwagę zasługuje unikatowa ręcznie napisana replika Konstytucji 3 Maja, którą Wydminy otrzymały na specjalny wniosek skierowany do Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zachęcamy gorąco mieszkańców Gminy Wydminy do obejrzenia wystawy w godzinach pracy GOK tj. wtorek-piątek od godz. 8.00 do 20.00 oraz soboty od godz. 10.00 do 16.00. Ekspozycja wystawy będzie dostępna do końca maja b.r.

Czytaj więcej: Zapraszamy na wystawę poświęconą Niepodległości Polski.