Co jeszcze zostało? – środki unijne na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjne

Co jeszcze zostało? – środki unijne na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby bezrobotne planujące założyć własną firmę oraz przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne nt.: „Co jeszcze zostało? – środki unijne na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej”.

 

UWAGA!
Podczas spotkania informacyjnego będą prezentowane tylko ogólne informacje na temat przykładowych typów/rodzajów przedsięwzięć planowanych do objęcia wsparciem w ramach nowych programów operacyjnych.
Nie będą prezentowane konkretne informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania, ani terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się w terminie 03.03.2015 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, przy ul. Parkowej 12 w godz. 10.00 – 13.00.

Sala w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo w przypadku specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności prosimy o kontakt z pracownikami Punktu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku.
Tel. 87 7341109/10, email:
lpielk@warmia.mazury.pl

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

1. dostarczenie formularza zgłoszeniowego osobiście do siedziby Punktu przy ul. Kajki 10 w Ełku lub przesłanie na adres mailowy: lpielk@warmia.mazury.pldo dnia 27 lutego 2015 r.

2. potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

Zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy

Agenda

Przewiń do góry