JEST UMOWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI

Podpisaliśmy umowę na realizację przebudowy drogi gminnej nr 136051N do miejscowości Dudka oraz drogi gminnej nr 136053N w Dudce.  Rozpoczęcie prac zaplanowano na lipiec – sierpień.
Wnioski o dofinansowanie prac złożone zostały do Funduszu Dróg Samorządowych. Szacunkowa wartość inwestycji – 1 080 399,65 zł. Dofinansowanie będzie udzielane procentowo w zależności od wyliczonych wskaźników i/lub posiadanych środków. Realizację prac przeprowadzi firma Strabag.
 
Przewiń do góry